Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

   Tham gia giảng dạy tại Trường là gần 110 giáo viên giỏi bậc phổ thông và các giảng viên đại học. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, tâm huyết với sự nghiệp phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngoại ngữ cho đất nước.

    Các giáo viên của trường thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn tay nghề trong và ngoài nước. Trường tổ chức nhiều hình thức để giáo viên tự đào tạo cũng như giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

    Đa số giáo viên cơ hữu hiện nay của trường có trình độ sau đại học, trong đó có 9 giáo viên có học vị Tiến sĩ. Trường có 4 nhà giáo được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 5 nhà giáo được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và 12 nhà giáo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách giáo viên Tổ tiếng Anh

1. TS. GVC. Lại Thị Phương Thảo, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Đảng uỷ viên Trường ĐHNN

2. ThS. Kiều Thị Hồng Vân, Tổ trưởng

3. ThS. Phạm Thị Mai Hương, Tổ phó 

4. ThS. Trần Hải Dung

5. ThS. Trần Thanh Hương

6. ThS. Nguyễn Thị Lan

7. ThS. Vũ Quỳnh Nhung

8. ThS. Tống Hoàng Giang

9. ThS. Nguyễn Thị Lệ Thi

10. CN. Nguyễn Hồng Trang

11. ThS. Nguyễn Thu Hằng

12. ThS. Nguyễn Thu Hiền

13. ThS. Hán Thu Phương

14. ThS. Trần Thị Ngọc Dung

15. CN. Nguyễn Ngọc Anh

16. CN. Lê Thu Trang

17. CN. Bùi Thị Mai 

Danh sách giáo viên Tổ Nga – Pháp – Trung – Đức – Nhật – Hàn

Tổ trưởng: ThS. Phan Quỳnh Hương

Tổ phó: ThS. Phạm Thị Thanh Tú

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NGA

1. ThS. Nguyễn Ngọc Lan 

2. ThS. Nguyễn Thị Yến 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG PHÁP

1. ThS. Phan Quỳnh Hương

2. ThS. Nguyễn Thanh Vân

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG TRUNG

1. ThS. Lê Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn

2. ThS. Đỗ Thủy Hạnh

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

4. ThS. Bùi Thị Lan

5. ThS. Chu Minh Ngọc 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ĐỨC

1. ThS. Phạm Thị Thanh Tú 

2. CN. Nguyễn Ngọc Lan

3. ThS. Đỗ Cẩm Vân 

4ThS. Đào Hải Hà 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NHẬT

1. ThS. Trần Kiều Hưng

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Trâm

3. ThS. Vũ Thanh Thảo

4. ThS. Vũ Thị Giang

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG HÀN QUỐC

1. ThS. Nguyễn Hương Giang

2. CN. Đỗ Thị Phương Nhung

Danh sách giáo viên Tổ Tự nhiên

Tổ trưởng: TS. Nguyễn Văn Thành 

Tổ phó: ThS. Phạm Thị Hiền 

GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

1. TS. Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng

2. TS. Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng 

3.  ThS. Quách Thị Thanh Huyền

4. ThS. Hoàng Quốc Khánh

5. ThS. Nguyễn Thị Mỳ

6. ThS. Lê Thị Thanh Tâm

7. ThS. Nguyễn Phi Điệp

8. ThS. Nguyễn Hoàng Trang

9. TS. Chu Thu Hoàn

10. TS. Hoàng Thị Phương Thảo

11. ThS. Vũ Mạnh Hùng

12. CN. Nguyễn Thị Xuân Trang

13. TS. Nguyễn Thị Ngân 

GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ

1. ThS. Phạm Hoài Thu

2. ThS. Đinh Thị Kim Oanh

3. ThS. Phạm Thị Hải Yến

4. ThS. Phạm Văn Thành 

GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC

1. ThS. Nguyễn Đức Thủy Chung

2. ThS. Lê Thị Hồng Liên

3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

4. ThS. Đinh Văn Tĩnh

GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC

1. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

2. ThS. Trần Thị Thu Hường

3. ThS. Hà Thị Dung

GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ

1. ThS. Vũ Thị Huệ

GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

1. ThS. Phạm Thị Hiền, Tổ phó

2. ThS. Hoàng Thị Châm

3. ThS. Dương Thị Hồng Nhung

Danh sách giáo viên Tổ Xã hội

Tổ trưởng: ThS. Lê Thị Thanh Hà

Tổ phó: ThS. Cao Thị Thúy Hòa

GIÁO VIÊN MÔN VĂN

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng

2. ThS. Lê Thị Thanh Hà, Tổ trưởng 

3. ThS. Cao Thị Thúy Hòa, Tổ phó

4. TS. Hồ Thị Giang

5. ThS. Lê Thị Tâm Hảo

6. ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu

7. ThS. Trần Thanh Hiền

 8. ThS. Nguyễn Thị Hoa

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

10. CN. Nguyễn Thị Phong Lan

11. CN. Phạm Thị Tình

12. ThS. Vũ Văn Long

13. TS. Đặng Ngọc Khương

GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

1. ThS. Lê Thị Loan

2. TS. Vũ Ánh Tuyết

GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

1. ThS. Trần Thị Hồng Hà

2. CN. Phạm Văn Sinh

1. ThS. Nguyễn Thị Lệ Phương 

GIÁO VIÊN MÔN GDCD

1. ThS. Ngô Bích Đào 

2. ThS. Lê Thị Nga 

3. ThS. Lê Thị Xuân Hoa

GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC

1. ThS. Tô Hùng Huy

2. CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Danh sách Tổ Văn phòng

1. ThS. Phạm Thị Nguyệt, chuyên viên, Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên, giám thị

3. Ông Trần Văn Khanh, giám thị

4. CN. Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên

5. CN. Ngô Thị Thủy, chuyên viên

6. ThS. Trần Hoàng Hải, chuyên viên 

7. CN. Đoàn Thị Bích Diễm, nhân viên Y tế