Category Archives: Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học học tập từ ngày 11/05/2020

Các em học sinh thân mến!  Nhà trường thông báo: Bắt đầu từ ngày 11/05/2020, tất cả các em học sinh cả 3 khối 10, 11 và 12 quay trở lại trường để tiếp tục học tập, kết hợp song song học trực tuyến một số môn học. – Khối

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 06/04/2020

Các em học sinh thân mến!  Các em truy cập vào các đường link sau để biết được thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 06/04/2020.  * Thời khóa biểu khối 10 tại đây>>> * Thời khóa biểu khối 11 tại đây>>> * Thời khóa biểu