Chương trình đào tạo

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình này luôn được bổ trợ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh chuyên. Trường hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh giỏi ngoại ngữ, vững vàng các môn văn hóa bậc THPT. Song song với nhiệm vụ giảng dạy văn hóa là định hướng phát triển những phẩm chất và trang bị những kĩ năng sống cần thiết cho học sinh vào đời, đáp ứng Khung Phẩm chất và Năng lực học sinh Chuyên Ngoại ngữ (tham khảo tại http://flss.vnu.edu.vn/van-ban-bieu-mau-link). 

Ngoài môn Ngoại ngữ chuyên (một trong bảy thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc), học sinh có cơ hội học thêm một ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng. Từ năm học 2019-2020, Tiếng Ý được được vào giảng dạy như là một môn Ngoại ngữ 2 tại Nhà trường. 

Từ năm học 2009-2010, trường bắt đầu thực hiện đề án giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng nước ngoài. Hiện tại Nhà trường tổ chức giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10 và 11.

Từ năm học 2015 – 2016, trường bắt đầu tổ chức giảng dạy chương trình Ngoại ngữ tăng cường có yếu tố nước ngoài (Ngoại ngữ học thuật).

Từ năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức giảng dạy các môn GDTC theo hình thức câu lạc bộ bên cạnh chương trình môn học do Bộ GD&ĐT ban hành; môn GDQP-AN theo hình thức học tập trung tại Trung tâm GDQP-AN- ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Từ năm học 2018-2019, môn Tin học được đổi mới nội dung giảng dạy với việc học và thi lấy chứng chỉ MOS. Mô hình lớp môn học Ngoại ngữ chuyên được tổ chức theo trình độ đầu vào của học sinh một cách đồng bộ ở tất cả các môn chuyên được áp dụng từ năm học này.

Từ năm học 2019-2020, Tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha được được vào giảng dạy như là một môn Ngoại ngữ 2 tại Nhà trường.

Một số môn học và một số nội dung của môn học được tổ chức học tập theo hình thức trải nghiệm thực tế như Công nghệ, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, GDKT&PL.

Việc thực hiện chuyển đổi số trong Nhà trường đang được triển khai từ năm học 2020-2021.