Thông báo của nhà trường

Thông báo về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022 - xem tại

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh lần thứ 2, năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, quy chế phòng thi và lịch trình thi Kỳ thi Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau: 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học từ ngày 20/12/2021 đến 31/12/2021 như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ- Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch dạy học của Nhà trường từ ngày 20/12/2021 đến ngày 31/12/2021 như sau:

Các em cập nhật thời khóa biểu mới của môn Điền kinh tại đây>>>

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức dạy-học và các hoạt động khác từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021.

Pages