Thông báo của nhà trường

Xem điểm thi (điểm chuẩn sẽ được công bố trước 16h ngày 23/6/2014):

http://ocs.ulis.vnu.edu.vn:8087/

 FLSS News

Bấm vào đường dẫn sau để tra cứu số báo danh, phòng thi và địa điểm thi trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014:

FLSS News xin giới thiệu đáp án các môn Văn, Toán, Tiếng Anh của đợt kiểm tra kiến thức lớp 9 tổ chức trong hai ngày 19 và 20/4/2014.

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội đã ra thông báo số 116/TB-ĐHNN ngày 18 tháng 2 năm 2014 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014.

 

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2013 của Trường Đại học Ngoại Ngữ công bố điểm chuẩn hệ không chuyên như sau:

Tiếng Anh:                          32.5 điểm

HĐTS lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013 thông báo kết quả phúc khảo như sau:

+ Bấm vào đây để xem điểm phúc khảo

HĐTS lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013 thông báo điểm thi và điểm chuẩn như sau:

+ Bấm vào đây để xem điểm thi
 

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội thông báo số báo danh và phòng thi của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013 như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội đã ra thông báo số 108/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 2 năm 2013 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013

Pages