Thông báo của nhà trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch thi, danh sách thí sinh và quy chế của kì thi chọn đội tuyển HSG quốc gia và kì thi HSG cấp ĐHQG năm 2015 như sau:
 

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo ngày tựu trường năm học 2015-2016 là thứ Sáu ngày 14/8/2015. Lịch làm việc trong ngày tựu trường cho cả 3 khối 10, 11, 12 như sau:
 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, lịch làm việc và quy chế phòng thi cho học sinh khối 10 tham dự kỳ thi ĐGNLNN ngày 25/7/2015. 

 

Học sinh lưu ý: 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Pages