Thông báo của nhà trường

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý hồ sơ học sinh theo phương thức tin học hóa, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01

Phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ không chuyên Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2014 của Trường Đại học Ngoại Ngữ (đợt 2) như sau:

     Tiếng Anh:               28.5

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên đợt 2

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2014 như sau:

     Tiếng Anh:             32.0

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả phúc khảo kì thi THPT chuyên ngoại ngữ 2014 như sau:

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên

Năm học 2013 - 2014 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2014 của Trường Đại học Ngoại Ngữ quyết định phê duyệt điểm chuẩn như sau:

Xem điểm thi (điểm chuẩn sẽ được công bố trước 16h ngày 23/6/2014):

http://ocs.ulis.vnu.edu.vn:8087/

 FLSS News

Bấm vào đường dẫn sau để tra cứu số báo danh, phòng thi và địa điểm thi trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014:

FLSS News xin giới thiệu đáp án các môn Văn, Toán, Tiếng Anh của đợt kiểm tra kiến thức lớp 9 tổ chức trong hai ngày 19 và 20/4/2014.

Pages