Thông báo của nhà trường

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu Nhà trường xin thông báo:

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 11, năm học 2020 – 2021.

Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo danh sách chia lớp ôn thi THPTQG 2020-2021 như sau

Ban Tổ chức xin thông báo kết quả vòng loại Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 như sau

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức chương trình thường niên Hội thao “CNN Olympics 2021”, năm học 2020-2021.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 

Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Thực hiện việc vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa triển khai kế hoạch học tập năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/03/2021 như sau:

Pages