Thông báo của nhà trường

Học sinh xem thời khóa biểu lần 4 được thực hiện từ ngày 16/9/2019 tại đây>>>

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 (kèm theo danh sách miễn học). Học sinh xem thời gian và địa điểm trong danh sách từng lớp môn học. 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội, Việt Nam) phối hợp với Viện DID deutsch-institut (Frankfurt am Main, CHLB Đức) tổ chức chương trình tham quan học tập năm 2020 dành cho học sinh học tiếng Đức (ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2) của Trường.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức dạy và học môn Thể dục trong năm học 2019-2020 theo hình thức Câu lạc bộ Thể dục – Thể thao (đợt 2)...

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký và tổ chức chương trình dạy học môn Ngoại ngữ 2 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10, năm học 2019-2020.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo thời khóa biểu chính thức Học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau

Hiện tại đã có Phiếu báo điểm thi THPT Quốc gia của học sinh khối 12 (K48), học sinh liên hệ văn phòng Nhà trường để nhận:

Pages