Chương trình giao lưu học tập trải nghiệm tại Nhật Bản tháng 10/2023

I. Chương trình giao lưu học tập trải nghiệm tại Kobe (Đại học Kobe và Đại học công lập Hyogo), Nhật Bản từ ngày 15/10/2023 đến ngày 22/10/2023: Xem tại đây>>>

II. Chương trình giao lưu học tập trải nghiệm tại trường THPT Haruhigaoka thuộc Đại học Chubu, Tỉnh Aichi, Nhật Bản từ ngày 30/10/2023 đến 05/11/2023: Xem tại đây>>>