Thời gian biểu học trực tiếp và trực tuyến áp dụng từ ngày 01/03/2021 – 07/03/2021

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo thời gian biểu trong tuần từ ngày 01/03-07/3/2021 như sau:

1. Thứ Hai, ngày 01/3/2021: Toàn trường tiếp tục dạy học trực tuyến theo TKB và thời gian biểu thực hiện từ ngày 22/02.

2. Từ Thứ Ba 02/3/2021 đến Thứ 7 ngày 06/03/2021: Thực hiện dạy học theo TB số 208/TB-ĐHNN của HT Đỗ Tuấn Minh. Cụ thể như sau:
– Khối 12: Toàn bộ các môn học (kể cả NN1) học trực tiếp theo TKB. Một vài lớp NN1 khối 12 học buổi thứ hai: triển khai dạy học trực tuyến. (NN2 khối 12 đã hoàn thành CT học)
– Khối 11, 10: Các môn học (trừ NN1, NN2) học trực tiếp theo TKB. Các môn NN1 và NN2 học buổi thứ hai: tiếp tục học trực tuyến trên Teams.

BAN GIÁM HIỆU