Tuyển sinh 2020

29/04/2020
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thay đổi lịch thi thử vào lớp 10 ...
29/04/2020
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên...
26/02/2020
Thông báo số 3 về việc điều chỉnh lịch thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020.
26/02/2020
Quyết định ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 CNN năm 2020. Chi tiết xem tại file ảnh...
Subscribe to RSS - Tuyển sinh 2020