Thông báo của nhà trường

Các em học sinh xem thời khóa biểu 

Ngày 13/12/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2801/QĐ-ĐHNN về việc ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc T

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình Lễ báo công và dâng hương Bác tại K9. Ba Vì cho học sinh khối 12, năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực trên nền tảng kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 202

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về kế hoạch ôn tập, kiểm tra-đánh giá cuối học kỳ 1, năm học 2022-2023, chi tiết như sau: 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về danh sách phòng thi, lịch thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội (vòng trường) môn tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn ngày 10/12/2022 như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 429/ĐHQGHN-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi Olympic VNU năm học 2022-2023; Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN thông báo tổ chức Kỳ thi Olympic bậc THPT năm học 2022-2023.

Pages