Thông báo của nhà trường

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các CLB Yoga, Thiền, Nhảy hiện đại và Võ thuật năm học 2017-2018 như sau:

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 năm học 2017-2018 và lịch học như sau:

1. Danh sách lớp

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ được phân theo đại đội (kí hiệu là C), trung đội (kí hiệu là B), tiểu đội (kí hiệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐHQGHN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách học sinh và thời khóa biểu của các CLB Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Bóng rổ và Bơi lội (đợt 1) năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng

- Học sinh khối 10 và khối 11

- Học sinh khối 12 chưa tham gia học kỳ hè môn Thể dục

2. Thời khóa biểu dự kiến (từ 25/8/2017)

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo:

- Khối 12 lùi học chính khóa 1 tuần, tức là khối 12 sẽ bắt đầu học theo thời khóa biểu từ thứ Hai ngày 21/8/2017.

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo về thời gian tập trung học sinh khối 10, ngày tựu trường và lịch học kì I năm học 2017-2018 như sau:

Pages