[CLIP] NESC 2018- Thông điệp của HS CNN về tương lai