Hội nghị Đức dục năm học 2019-2020 - Đạo đức là nền tảng của sự lĩnh hội, giúp phát triển tốt tri thức và kĩ năng

Nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngày 21/8/2019 vừa qua, tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hội nghị Đức dục năm học 2019-2020 đã được tổ chức trong bầu không khí làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thành Văn, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Phú Chiến và TS. Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch công đoàn trường, cố vấn đoàn trường, cán bộ làm công tác giám thị, các cán bộ văn phòng cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm của tất cả các lớp trong năm học 2019-2020.

Hội nghị đã được nghe TS. Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết đầy đủ, ngắn gọn và xúc tích các thành tựu đạt được cũng như những khó khăn trong việc thực hiện công tác đức dục năm học 2018-2019 của nhà trường, từ đó đưa ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới 2019-2020 với chỉ tiêu học sinh đạt hạnh kiểm tốt là 97%. Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh đến việc theo dõi nền nếp kỉ luật của học sinh và tập thể lớp; phân loại, đánh giá hạnh kiểm cá nhân theo trình tự tuần, tháng, học kỳ và cả năm học để đảm bảo tính công bằng và hợp lí trong việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm.

Tiếp theo Hội nghị, bản báo cáo chi tiết tổng kết công tác Cờ đỏ năm học 2018-2019 đã chỉ ra bên cạnh những kết quả đạt được là một số thực trạng mang tính khách quan còn tồn tại gây khó khăn trong hoạt động Cờ đỏ của Nhà trường. Hội nghị đã được nghe Ban Giám hiệu phân tích những điểm mới trong dự thảo kế hoạch hoạt động của đội Cờ đỏ năm học 2019-2020, Dự thảo cam kết thực hiện nội quy Nhà trường. Hội nghị cũng đã thông qua Quy định hoạt động của đội cờ đỏ năm học 2019-2020, Tiêu chí xếp loại thi đua các lớp (gồm 5 tiêu chí). Đặc biệt, điểm mới của năm học này đó là Hội nghị đã thông qua việc xây dựng văn bản Hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm (theo tháng, học kì) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên chủ nhiệm trong căn cứ xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

Hội nghị cũng đã được nghe Tham luận về công tác chủ nhiệm với những cơ hội, thách thức của nền giáo dục hiện nay. Bản tham luận đầy ý nghĩa và tâm huyết của một cô giáo chủ nhiệm đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm tại trường đã cho thấy mối quan hệ khăng khít và hỗ trợ lẫn nhau giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh trong việc quản lí, giáo dục đạo đức cho học sinh trong bối cạnh hiện tại của xã hội.

Dưới sự điều hành của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội nghị đã tiến hành thảo luận các vấn đề xoay quanh việc nâng cao hiệu quả trong giáo dục đạo đức cho học sinh tại Nhà trường. Các ý kiến tập trung vào việc đưa ra những giải pháp tích cực để tạo một môi trường giáo dục nhân văn nhưng đủ tính nghiêm khắc để hướng các học sinh tiến đến chân dung hoàn thiện nhất với đầy đủ năng lực và phẩm chất của một học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Hội nghị đã chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong Nhà trường đó là Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ, giám thị, chi đoàn giáo viên, cố vấn đoàn, các khối trưởng và giáo viên bộ môn để phối hợp quản lí học sinh hiệu quả và hợp lí.

Thay mặt Ban Giám hiệu, TS. Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết những nội dung trọng tâm và đưa kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm trong năm học mới chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Kết luận Hội nghị, Nhà trường đã nhấn mạnh việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong các nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục phổ thông nói chung và của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nói riêng, cần thiết phải thực hiện có kế hoạch, đều đặn và xuyên suốt trong cả năm học. Để thực hiện có hiệu quả nhất nhiệm vụ này, cần dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp có thẩm quyền ban hành và các nội quy, quy định của Nhà trường

Tin bài: Kiều Hưng, Ảnh: Hồng Hà/ FLSS Media