Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022

Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2022:

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2022

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI

STT Mã Ngành Tên Ngành Số thí sinh
1 701  Tiếng Anh 1566
2 702  Tiếng Nga 96
3 703  Tiếng Pháp 189
4 704  Tiếng Trung 279
5 705  Tiếng Đức 215
6 706  Tiếng Nhật 236
7 707  Tiếng Hàn Quốc 198
Tổng: 2779
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022