Chương trình học bổng 4WORDS SCHOLARSHIP FOR EXCELLENCE năm 2018

Chương trình học bổng của Học viện anh ngữ 4WORDS nhằm cấp học bổng cho các học sinh ưu tú với phần thể hiện năng lực học thuật và nỗ lực học tập xuất sắc thông qua kết quả tổng kết cuối kỳ. Học viện anh ngữ 4WORDS xin mời các bạn học sinh có nguyện vọng hướng tới chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế nhận thông tin và đăng ký học bổng.

 1. Điều kiện và tiêu chí nhận học bổng

Học sinh đăng ký học bổng 4WORDS Scholarship for Excellence cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chí sau:

 • Đang là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội
 • Đạt điểm tổng kết cuối học kỳ 1 (GPA) năm học 2017 trên 8.5 (thang điểm 10)
 • Hoàn thiện quá trình đăng ký trước tháng 3/2018

2.  Mức học bổng

 • GPA >= 8.5: học bổng 15% chi phí 2 trong số các khóa học IELTS, TOEFL, SAT tại 4WORDS
 • GPA >= 9.0: học bổng 30% chi phí 2 trong số các khóa học IELTS, TOEFL, SAT tại 4WORDS
 • GPA >= 9.5: học bổng 50% chi phí 2 trong số các khóa học IELTS, TOEFL, SAT tại 4WORDS

3. Quy trình đăng ký học bổng

 • Bước 1: Học sinh đăng ký thông tin qua đường link https://goo.gl/RSudKV
 • Bước 2: Học sinh chuẩn bị Giấy chứng nhận điểm GPA và gửi về 4WORDS trực tiếp tại văn phòng hoặc qua email.

4. Lưu ý

 • Học bổng áp dụng với các khóa học tại 4WORDS và các bạn học sinh lần đầu tham dự khóa học tại 4WORDS
 • Học bổng không quy đổi thành tiền mặt, không sử dụng kèm với các quyền lợi ưu đãi khác
 • Học bổng có giá trị tới tháng 5/2018

Học viện anh ngữ 4WORDS

Số 5, Ngõ 67, phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 ĐT: 024 3553 4007

Email: info@4words.edu.vn