Công bố số liệu điểm thi thử lần 2 vào THPT Chuyên Ngoại ngữ 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố số liệu điểm của Kỳ thi thử lần 2 vào THPT Chuyên Ngoại ngữ 2018.