Quyết định về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội căn cứ trên những quy định của pháp luật ban hành Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2023.

Cấu trúc đề thi ban hành kèm theo quyết định này là căn cứ để Hội đồng tuyển sinh và Ban đề thi xây dựng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ từ năm 2023.

Xem toàn văn Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 tại ĐÂY.