Thời khóa biểu học học tập từ ngày 08/06/2020 – 14/06/2020

Các em học sinh thân mến! 

Nhà trường thông báo đến các em học sinh thời khóa biểu từ ngày 08/06 đến ngày 14/06/2020

  • Khối 10: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Khối 11: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Khối 12: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Thời khóa biểu các lớp NN2: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>

Chúc các em học sinh một tuần học tập mới thật vui vẻ và thành công!