Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 27/04/2020 – 02/05/2020

Các em học sinh thân mến! 

Các em truy cập vào các đường link sau để biết được thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020. 

* Thời khóa biểu khối 10 tại đây>>>

* Thời khóa biểu khối 11 tại đây>>>

* Thời khóa biểu khối 12 tại đây>>>

* Thời khóa biểu và ID các lớp NN2 tại đây>>>

Xem các phòng học trên ZOOM  và mã lớp học trên GOOGLE CLASSROOM tại đây>>>

LƯU Ý: 

1. Ra, vào lớp học đúng giờ, đúng thời khóa biểu. 

2. Tuân thủ các quy định của lớp học do giáo viên đưa ra, đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ trước, trong và sau mỗi bài học trực tuyến. 

3. Nếu vi phạm các quy định về giờ học, chuyên cần hay các quy định khác do GV đưa ra, các em bị trừ vào hạnh kiểm. 

Kính đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp cùng với Nhà trường trong việc giám sát, đôn đốc, nhắc nhở con em để việc dạy-học trực tuyến có hiệu quả tốt nhất! 

BAN GIÁM HIỆU