Thông báo về việc tổ chức chương trình “Sắc màu chuyên Ngoại ngữ” năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
Số: …… /TB-CNN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2017”

Thực hiện  kế hoạch năm học 2016-2017 và tiếp nối truyền thống hoạt động hàng năm,  Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa thường niên  Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ với các nội dung chi tiết như sau:

I.    Thời gian: 19h00, thứ Bảy ngày 25/3/2017.

II.  Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQG HN.

III.          Thành phần tham dự:

Toàn thể CB-GV, học sinh Trường THPTCNN và khách mời.

IV.          Yêu cầu đối với tiết mục:

1. Thể loại:  Tốp ca, đơn ca, song ca, kịch, nhạc kịch, thời trang, nhảy, múa, ảo thuật, … thể hiện màu sắc văn hóa của từng thứ tiếng mà học sinh theo học.

2. Thời gian:  tối đa 7 phút (1 tiết mục).

3. Số lượng các tiết mục:  20  (tiếng Anh: 7, tiếng Pháp: 2, tiếng Nga: 2, tiếng Trung: 2, tiếng Đức: 2, tiếng Nhật: 2, CLB: 3).

V.  Cơ cấu giải thưởng và tiêu chí chấm:

1. Cơ cấu giải thưởng:

–         1 giải Đặc biệt:                           1.500.000 đ

–         2 giải Nhất: mỗi giải                  1.000.000 đ              

–         3 giải Nhì: mỗi giải                    700.000 đ

–         4 giải Ba: mỗi giải                     500.000 đ

–         5 giải Khuyến khích: mỗi giải  300.000 đ

2. Tiêu chí chấm:

–         Thời gian :                                   10 điểm
(quá 30s trừ 2.5 điểm, quá 60s trừ 5 điểm, quá 90s trừ 7.5 điểm, quá 120s trừ 10 điểm)

–         Nội dung tiết mục:                     10 điểm

–         Xử lý sân khấu:                         10 điểm

–         Phong cách biểu diễn:               10 điểm

–         Trang phục, đạo cụ:                   10 điểm

VI.          Tổ chức thực hiện

1.      Đơn vị đầu mối triển khai: Tổ tiếng Anh và Tổ Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật

2.      Kế hoạch triển khai:

– Tuyển MC: Ứng cử viên tham gia phỏng vấn vào 9/3/2017.

– Vòng sơ loại: Tổ chức tại các nhóm ngoại ngữ. Các nhóm tự bố trí lịch sơ duyệt.  Hạn cuối: 13/3/2017

– Tổng duyệt: Từ 13h00 đến 18h00 ngày 15/3/2017 tại Hội trường Vũ Đình Liên.

– Chạy thử chương trình: 13h00 ngày 25/3/2017.

– Biểu diễn: 19h00 ngày 25/3/2017.
 
VII.       Đăng ký tiết mục và liên lạc
 
1.      Các lớp chuyên tiếng Anh:

– Cô Phạm Mai Hương  (khối 11)         ĐT 0904333500

– Cô Nguyễn Thu Hằng (khối 10)        ĐT 0932219696

2.      Các lớp chuyên tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật:

      – Tiếng Nga: cô Nguyễn Ngọc Lan,     ĐT: 0938692586

      – Tiếng Pháp: cô Phan Quỳnh Hương,ĐT: 0914602291

      – Tiếng Trung: cô Bùi Thị Lan,             ĐT: 0946395384

      – Tiếng Đức: cô Nguyễn Ngọc Lan,     ĐT: 0983628387

      – Tiếng Nhật: cô Trần Kiều Hưng,       ĐT: 0919561315
          (Mỗi lớp đăng ký tối đa 2 tiết mục. Thời hạn: 7/3/2017.)
 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
 
Nguyễn Thành Văn

 Ban Truyền thông