Thống kê số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020

Trường ĐHNN-ĐHQGHN công bố Thống kê số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 (Số liệu thống kê căn cứ vào số hồ sơ nộp đến hết ngày 11/06/2020).

Download [39.00 KB]