Infographic về việc tổ chức các đợt thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực trên nền tảng kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 và 2022.
Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới đã được ban hành theo quyết định 2720/QĐ-ĐHNN ngày 05/12/2022 của Nhà trường về cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023, tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ chính thức, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 03 đợt thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Xem toàn văn thông báo thi thử tại  tại đây>>>