Quyết định về Cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học tại ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 về Cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và ĐH tại ĐHQGHN, học sinh ĐẠT GIẢI chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN được hưởng chính sách ưu tiên xét tuyển/ xét tuyển thẳng vào bậc ĐH kèm theo các điều kiện về học lực và hạnh kiểm, tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

Đối với học sinh THPT trên toàn quốc

  • Ưư tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN (nếu tốt nghiệp THPT, học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT)

Đối với học sinh hệ chuyên thuộc THPT chuyên của ĐHQGHN và của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  • Xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN theo ngành phù hợp với môn thi đạt giải (nếu tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT)

Đối với học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN:

  • Ưu tiên xét tuyển vào bậc Đại học tại ĐHQGHN (nếu tốt nghiệp THPT, học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT)

Được bảo lưu kết quả trong các năm học ở bậc THPT khi ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQG Hà Nội.

Xem toàn văn Quyết định ban hành và Quy định về Cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học tại ĐHQG Hà Nội tại ĐÂY.