Thông báo về việc cấp học bổng FPT cho học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

THÔNG BÁO

V/v cấp học bổng FPT cho học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Với mong muốn khích lệ và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid–19 gây ra; những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập hoặc trong hoạt động phong trào của Nhà trường, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai chương trình học bổng do trường Đại học FPT cấp. Chi tiết như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập hoặc hoạt động phong trào năm học 2021-2022.

2. Số lượng: 12 suất

3. Trị giá học bổng: 500,000VNĐ/1 suất (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

4. Link đăng kí, kèm theo kê khai thành tích: https://bitly.com.vn/82fk3u

5. Thời hạn đăng kí: Trước 16h00, ngày 17/03/2022.

Sau thời hạn đăng ký, Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn và công bố danh sách trước ngày 23/03/2022.

Trân trọng thông báo./.