All posts by tranhoanghaiktqd

Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình trao đổi học sinh với trường phổ thông Albrecht-Thaer-Gymnasium, Hamburg, CHLB Đức

Trường phổ thông Albrecht-Thaer-Gymnasium phối hợp với Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ và Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA) tổ chức chương trình trao đổi học sinh song phương, tham quan học tập tại trường đối tác. Chi tiết như

Thông báo về việc chọn các đội tuyển tham dự Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế Thành phố Hà Nội, Cuộc thi Vô địch Văn phòng thế giới – MOSWC và Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới – ACPWC

Thực hiện theo Công văn số 1258/2023/CV-IIG ngày 12/09/2023 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội; thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch năm học của Nhà trường; Nhằm tạo sân chơi bổ ích, hấp

Thông báo số 3 về việc Tổ chức kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông các môn Ngoại ngữ năm học 2023 – 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

  Căn cứ Thông báo số 1841/TB-ĐHNN ngày 10/11/2023 (Thông báo số 1) và căn cứ số lượng đăng ký dự thi, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin gửi kế hoạch tổ chức kỳ thi cụ thể như