Category Archives: Tuyển sinh THPT

Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – đợt 4 ngày 21/04/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – đợt 4 ngày 21/04/2019. Thí sinh tra cứu số báo danh bằng Họ và tên tại đây: http://ulis.vnu.edu.vn/danh-sach-phong-thi-va-so-bao-danh-ky-thi-thu-vao-lop-10-thpt-chuyen-ngoai-ngu-dot-4-ngay-21-04-2019/ Mọi sai sót