All posts by postbai

HOLA 2023 – Dòng thời gian 

Tuần lễ học tập trải nghiệm bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tại Hoà Lạc từ ngày 06-12/11 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần giáo dục cho các bạn