Thông báo số 1 về việc kế hoạch tổ chức dạy-học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho toàn thể học sinh khối 10, 11 và 12 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

 Tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN cho học sinh Trường THPTCNN nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tổ chức cho học sinh học tập và rèn luyện làm quen với môi trường quân đội, tự giác xây dựng cho cá nhân tác phong sinh hoạt, tinh thần tập thể, khả năng sinh hoạt học tập theo nhóm, hình thành khả năng hòa nhập, thuyết trình nêu và giải quyết vấn đề trước tập thể.

Trang bị cho học sinh một số kiến thức và phương pháp cơ bản về nhận biết kỹ năng tự phòng vệ, giải quyết một số tình huống bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống.

1.2. Yêu cầu

Công tác chuẩn bị cụ thể, chu đáo, chặt chẽ, sát đúng kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các Cơ quan, Khoa và Trường THPTCNN phải nhịp nhàng, chặt chẽ thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh phải nắm chắc kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị học tập; chấp hành nghiêm các quy định, nền nếp lớp học, khóa học; tích cực, chủ động, tự giác nghiên cứu tài liệu, tiếp thu bài giảng chất lượng, hiệu quả cao.

2. Nội dung, chương trình và đánh giá kết quả học tập

2.1. Nội dung chương trình giảng dạy

Thực hiện theo chương trình GDQP&AN trong trường trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT dành cho học sinh khối 10,11 và Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dành cho học sinh khối 12.

2.2. Đánh giá kết quả học tập

Thực hiện theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.

3. Đối tượng và số lượng học sinh

3.1. Đối tượng: Học sinh khối 10, 11 và 12.

3.2. Số lượng: Dự kiến 1887 học sinh.

4. Địa điểm, hình thức quản lý, tổ chức đào tạo và giảng dạy

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

– Hình thức tổ chức: đào tạo tập trung (quản lý 24/24 giờ, thực hiện theo chế độ, nền nếp của quân đội).

5. Thời gian giảng dạy

Từ thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến Chủ Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023

6. Công tác chuẩn bị

6.1. Công tác chuẩn bị của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ

– Tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia môn học, đối chiếu kiểm tra chặt chẽ quân số, chốt số lượng học sinh đăng ký học, những học sinh đã đăng ký có tên trong danh sách nhưng không tham gia học đề nghị Nhà trường nắm và có biện pháp quản lý.

– Cung cấp danh sách học sinh tham gia đợt học, khóa học, có đầy đủ các thông tin như họ và tên, lớp, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số điện thoại để Trung tâm căn cứ phân chia, biên chế đại đội học sinh. 

– Thông báo nội dung, thời gian, kế hoạch giảng dạy, tổ chức lớp học, lịch trình học tập để học sinh biết, làm công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

– Cử đại diện phối hợp với đại diện Trung tâm để giao – nhận, quản lý học sinh. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học sinh học tập.

– Bố trí vị trí tập kết xe đón và trả học sinh (theo đúng hiệp đồng).

6.2. Công tác chuẩn bị của học sinh

– Nắm chắc kế hoạch giảng dạy và danh sách biên chế đại đội, cán bộ quản lý học sinh (Tên và số điện thoại được thể hiện trên danh sách đại đội) do Trung tâm thông báo để thực hiện, trường hợp không tham gia học tại khóa học này phải báo cáo và được sự đồng ý của Nhà trường.

– Nắm chắc kế hoạch, thời gian, địa điểm tập trung đón trả học sinh, chấp hành nghiêm túc các mốc thời gian và sự điều hành của cán bộ trung tâm để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác đón, trả học sinh.

– Thực hiện nghiêm các quy định trong đào tạo môn học GDQP&AN.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định trong quản lý người học của Trung tâm (Phụ lục I, II).

– Nắm chắc các cơ sở vật chất Trung tâm cho mượn và chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết mang theo trong thời gian học tập tại Trung tâm (Phụ lục III, IV).

– Đề nghị học sinh và người nhà không mang theo đồ ăn (thực phẩm) vì Trung tâm không có tủ lạnh nên dễ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Không được mang nước uống có cồn, chất kích thích theo quy định của Pháp luật và dụng cụ đun nấu (bếp ga, bếp điện, bếp từ, ấm siêu tốc…) đến Trung tâm để đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ.

– Không được mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

– Theo đề nghị của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, mỗi một học sinh chỉ được mang theo 01 kiện hành lý nhỏ gọn (khuyến nghị là 01 ba lô).

6.3. Công tác chuẩn bị của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

– Xây dựng Kế hoạch giảng dạy; lịch giảng dạy chuyển đến Trường THPTCNN để thông báo cho học sinh chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

– Phối hợp với Trường THPTCNN xử lý các tình huống trong quá trình quản lý và giảng dạy học sinh.

– Chuẩn bị xe đón và trả học sinh theo đúng kế hoạch.

– Quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh theo đúng mục tiêu, yêu cầu môn học.

– Chủ trì phối hợp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

– Tổ chức tiếp nhận học sinh trước khóa học và bàn giao học sinh khi kết thúc khóa học với Trường THPTCNN đúng thời gian đã thống nhất giữa hai đơn vị (có biên bản giao nhận của đại diện 02 đơn vị).

– Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo công tác học tập trực tiếp cho học sinh tại Trung tâm.

7. Tổ chức đón, trả học sinh

7.1. Thời gian, địa điểm đón học sinh

– 05h30 thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023, cán bộ đón học sinh có mặt tại Trường THPTCNN.

– 05h45 thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023, tập trung học sinh, kiểm tra quân số.

– 06h00 thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023, điều hành học sinh lên xe về Trung tâm.

7.2. Thời gian trả học sinh

Từ 14h00’ Chủ Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm.

7.3. Địa điểm tập kết lên Hòa Lạc

– Địa điểm: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

– Địa chỉ: số 2 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– Địa điểm tập kết:

+ Học sinh khối 11 và khối 12: Tập trung tại sân bóng trường Đại học Ngoại ngữ

+ Học sinh khối 10: Tập trung trong nhà thi đấu khu liên hợp thể thao trường Đại học Ngoại ngữ.

7.4. Tổ chức

Cán bộ phụ trách (Phòng Đào tạo và Quản lý người học, Đại đội trưởng) tập hợp học sinh theo đại đội, dưới sự điều hành của cán bộ chỉ huy chung, lần lượt điều hành học sinh lên từng xe và cho xe xuất phát. Học sinh đến muộn phải báo cáo với Thầy/Cô chủ nhiệm lớp và tự túc phương tiện đến Trung tâm tại Hòa Lạc.

8. Kinh phí:

– Trường Đại học Ngoại ngữ chuyển kinh phí giảng dạy nội dung môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho Trung tâm GDQP&AN bằng hình thức chuyển khoản. 

– Học sinh đóng trực tiếp tại Trung tâm GDQP&AN kinh phí học tập tại Hoà Lạc (bao gồm ăn, ở, quản lý rèn luyện học sinh, bảo đảm quân trang, nước uống, vệ sinh, hội thao quân sự, đêm GALA văn nghệ, đưa đón học sinh). Mức đóng: sẽ được thông tin ở thông báo tiếp theo.

9. Liên hệ:

9.1. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

– Trung tá Hoàng Xuân Lộc – Phụ trách phòng Đào tạo và quản lý người học

Điện thoại: (+84) 985.413.999

– Từng Đại đội có từng Thầy quản lý có tên và số điện thoại trên đầu danh sách.

9.2. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

– Cô Lại Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng. Điện thoại: (+84) 982.012.380.

– Các thầy cô chủ nhiệm lớp học.

10. Những điều Phụ huynh học sinh phối hợp:

– Nhắc nhở con em mình học tập nghiêm túc theo thời khoá biểu và nội quy môn học GDQP&AN, đặc biệt chấp hành nghiêm túc những vật dụng không được phép sử dụng trong suốt quá trình học tập nội trú tại Trung tâm.

– Trang bị đầy đủ thiết bị học tập cho con em mình theo yêu cầu của Trung tâm GDQP&AN.

– Nhắc con em thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp.

Trân trọng thông báo./.

Các em học sinh xem các phụ lục tại đây:

– Phụ lục 1 – Mẫu cam kết đầu khóa học: xem tại đây>>>

– Phụ lục 2 – Mẫu cam kết cuối khóa học: xem tại đây>>>

– Phụ lục 3 – Danh sách các vật dụng mượn tại Trung tâm: xem tại đây>>>

– Phụ lục 4- Đồ dùng cá nhân được mang theo: xem tại đây>>>