[Tuyển sinh đại học 2019] Thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vừa ra thông báo Số: 270 /TB-ĐHNN về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kì thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kì thi tuyển sinh

đại học chính quy năm 2019 vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

       Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 796/ BGDDT – GDĐH ngày 06 tháng 03 năm 2019 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 718 /HD – ĐHQGHN ngày 13 tháng 03 năm 2019 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ- ĐHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 được ban hành kèm Công văn số 258/ ĐHNN- ĐT ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN;

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kì thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 vào các ngành học của Trường như sau:

 1. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

1.1 Đối tượng xét tuyển thẳng

Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong kì thi chọn Học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT;

Đối tượng 2: Thí sinh là học sinh trường chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là thành viên chính thức đội tuyển dự kì thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kĩ thuật khu vực, Quốc tế, thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT;

Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong kì thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN, thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT;

Đối tượng 4: Thí sinh là học sinh trường chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT;

Đối tượng 5: Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và các lớp chuyên thuộc các trường chuyên (trong danh mục các trường THPT chuyên được phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại ngữ năm 2019) đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm, trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm.

Đối tượng 6:

 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
 • Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi, thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

Ghi chú:

 • Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hoặc kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả và được tuyển thẳng vào trường ĐHNN – ĐHQGHN khi đáp ứng đủ các tiêu chí hạnh kiểm Tốt 3 năm THPT và thi đỗ tốt nghiệp THPT.

1.2 Đối tượng ưu tiên xét tuyển

(1) Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển nếu đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành đào tạo tuyển sinh trong năm.

(2) Trường ĐHNN ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2019 đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố có môn thi phù hợp với ngành/chương trình đào tạo và đồng thời đáp ứng các điều kiện: đạt học lực loại giỏi liên tục trong 3 năm học bậc THPT; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

 1. Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

2.1 Đối tượng 1,2,3 và 4

 • Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng (Theo mẫu của Bộ GD & ĐT- Phụ lục 3)
 • Giấy chứng nhận đạt giải – đối tượng 1,3 (bản sao có công chứng)
 • Chứng nhận thành viên đội tuyển – đối tượng 2,4 (bản sao có công chứng)
 • Học bạ THPT 3 năm (bản sao có công chứng)
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bổ sung sau khi nhập học)
 • Ảnh chân dung 4×6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

2.2 Đối tượng 5

 • Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng (Theo mẫu của Bộ GD & ĐT – Phụ lục 4)
 • Học bạ THPT 3 năm (bản sao có công chứng)
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bổ sung sau khi nhập học)
 • Ảnh chân dung 4×6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

2.3 Đối tượng 6

 • Phiếu đăng kí xét tuyển (Theo mẫu của ĐHQGHN – Phụ lục 6 A-Level, Phụ lục 7 SAT )
 • Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK (bản sao có công chứng)
 • Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) (bản sao có công chứng)
 • Học bạ của thí sinh ở các năm học THPT (bản sao có công chứng)
 • Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

2.4 Đối tượng ưu tiên xét tuyển

 • Phiếu đăng kí ưu tiên xét tuyển (Theo mẫu của Bộ GD-ĐT – Phụ lục 5)
 • Giấy chứng nhận đạt giải cấp tỉnh trở lên/cấp ĐHQGHN (bản sao có công chứng)

– Học bạ THPT 3 năm (bản sao có công chứng)

 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bổ sung sau khi nhập học)

– Ảnh chân dung 4×6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

 1. Quy trình nộp hồ sơ

3.1 Đối tượng 1,2 và 4

Nộp hồ sơ qua các Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận, gửi toàn bộ Hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

3.2 Đối tượng 3, 5 và đối tượng ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện về Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 trường ĐHNN – ĐHQGHN.

3.3 Đối tượng 6

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 của trường ĐHNN –ĐHQGHN.

 1. Thời hạn

– Hồ sơ của thí sinh thuộc đối tượng 1,2,3,4,5 và đối tượng ưu tiên xét tuyển được gửi cho Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 trường ĐHNN – ĐHQGHN trước ngày 01/06/2019.

– Hồ sơ của thí sinh thuộc đối tượng 6 nộp trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 trường ĐHNN – ĐHQGHN trước 10/08/2019.

Ghi chú: Các công văn đề nghị xét tuyển/ hồ sơ xét tuyển gửi quá thời hạn trên (căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển.

 1. Địa chỉ liên hệ

– Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019: Phòng Đào tạo P.107 nhà A1, trường ĐHNN- ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

– SĐT liên hệ:  (024)37548137. E-mail: viethoann47@gmail.com

 1. Thông báo kết quả

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xét và công bố kết quả trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước 17h00 ngày 18/07/2019. Kết quả được đăng tải trên website: http:// ulis.vnu.edu.vn

ULIS MEDIA