Category Archives: Thông báo

Tra cứu kết quả kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic cấp ĐHQGHN môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, năm học 2023-2024

Thí sinh tra cứu kết quả kỳ thi kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic cấp ĐHQGHN môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, năm học 2023-2024 (mã tra cứu là số báo danh) tại đây>>> 

Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển Học sinh giỏi tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn các

Thông báo về việc tổ chức chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic cấp ĐHQGHN môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic cấp ĐHQGHN môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, năm học